СМИ о нас

Мая 6, 2003

Smolajny

Warsztaty aktywności Bezrobotne, a co za tym «zęsto idzie, aestety, i alkoholizm, i narkomania — to problemy, przed którymi staje wielu mto-dych mieszkańców obwodu — mówi Elena Finagina z organizacji pozarządowej «Cunami», pomagającej młodzieży w obwodzie kaliningradzkim.

W Pioniersku, 12-tysięcznym mieście koło Kaliningradu mfodzi ludzie, głównie studenci, założyli organizację «Cu-nami». — Cunami to skrót — wyjaśnia Elena i rozszyfrowuje poszczególne litery jako: centrum unikalnych, niezależnych, autonomicznych, młodzieżowych inicjatyw. — Naszym celem jest pomoc młodym ludziom, walka i o ich prawa — dodaje Aleksander Khałturin, prezes «Cunami» — Udało nam się powołać w Pioniersku Radę Młodjeży. Dzięki radzie głos młodych ludzi, ich problemy są bardziej słyszalne przez decydentów. Grant (200 dolarów) z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności umożliwił nam wydanie w formie broszury zbioru praw studenta. Młodzież z «Cunami» uczestniczyła w sobotę w Smolaj-nach w warsztatach szkoleniowych pn. «Polsko-Rosyjski Obywatel Europy» (na zdjęciu). Uczyli się, jak wyrwać lokalne społeczności z marazmu. — Najważniejsze to wiedzieć, czego chcą ludzie-tłumaczyła młodym Rosjanom z «Cunami» Magdalena Herman, szefowa dobromiejskie-go Stowarzyszenia Młodzieżowego «Ulica» — Bez tzw. mapy zasobów i potrzeb można zabrnąć w ślepy zaułek, spalić nawet najlepszy pomysł.

Источник:  Nasza Warmia № 16(33) (Добре Място, Польша) 06.05.2003


Возврат к списку